Kontakt

Sekretarz
prof. dr hab. Bożena Sobkowicz

Akredytacje
Wnioski o akredytację wraz z załącznikami należy przesyłać na adres:

Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska
I Katedra i Klinika Kardiologii,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul Długa 1/2
61-848 Poznań

z dopiskiem “Akredytacja SEPTK”

Numer konta Sekcji Echokardiografii:
ING Bank Śląski S.A. 12 1050 1214 1000 0022 0237 2476
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul Stawki 3A /1-2
00-193 Warszawa