Kontakt

Sekretarz
Dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski     email

Akredytacje
Wnioski o akredytację wraz z załącznikami należy przesyłać na adres:
Klinika Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr. Wł. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
echo.akredytacja@gmail.com
z dopiskiem “Akredytacja SEPTK”

Numer konta Sekcji Echokardiografii:
ING Bank Śląski S.A. 12 1050 1214 1000 0022 0237 2476
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul Stawki 3A /1-2
00-193 Warszawa