Szkolenia/Konferencje

Rok 2018

Warsztaty akredytacyjne:
13.01.2018 – KATOWICE – Echokardiografia w zaburzeniach rytmu i przewodzenia
20.01.2018 – ŁÓDŹ – Kardiomiopatie
27.01.2018 – KRAKÓW – Echokardiografia w chorobach zapalnych
17.02.2018 – WROCŁAW – Przezskórne interwencje strukturalne
24.03.2018 – LUBLIN – Ocena prawych jam serca i krążenia płucnego
14.04.2018 – POZNAŃ – Echokardiografia w wadach zastawki mitralnej
26.05.2018 – WARSZAWA – Wady wrodzone u dorosłych
02.06.2018 – GDAŃSK – Echokardiografia w niewydolności serca
09.06.2018 – BIAŁYSTOK – Echokardiografia a zabiegi kardiochirurgiczne
08.09.2018 – RZESZÓW – Wady zastawki aortalnej i patologie aorty
13.10.2018 – KRAKÓW – TEE – Zastawka mitralna i trójdzielna
27.10.2018 – GDAŃSK – Echokardiografia w chorobie niedokrwiennej serca
24.11.2018 – KRAKOW – TEE Zastawka aortalna i protezy zastawkowe
17.11.2018 – KATOWICE – Echokardiografia przezprzełykowa
24.11.2018 – TORUŃ – Wady wrodzone serca u dorosłych
01.12.2018 – WROCŁAW – Wady zastawki aortalnej i patologie aorty

Akredytacyjne kursy teoretyczne:
10.02.2018 – WARSZAWA – Kurs wstępny teoretyczny
20.10.2018 – POZNAŃ – Kurs doskonalący
15.12.2018 – ŁÓDŹ – Kurs podsumowujący

Konferencje włączone do programu szkoleń akredytacyjnych SEPTK:
24.03.2018 – Łódź – XII  Forum Kardiologii Obrazowej
07.04.2018 – Warszawa – VII Forum Naukowe Polskiej Szkoły Echokardiografii
11-12.05.2017 – Katowice – POLECHO Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK
7-8.06.2018 – Zabrze – Warsztaty Echokardiograficzne w ramach XXIV Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu
29.09.2018 – Katowice – Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń, (ISIIC 2018)
5.10.2018 – Szczecin – XX Bałtyckie Dni Kardiologii – XIX Międzynarodowa Konferencja Stres i Kontrast Echo / 6.10.2018 – Echokardiograficzny Kurs EACVI. EACVI Teaching Course
Więcej informacji: www.baltyckiednikardiologii.pl