Szkolenia/Konferencje

 • XIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 12-13 maja 2017, Lublin

 

 • Warsztaty akredytacyjne:
  • 07.01.2017 – Łódź – Echokardiografia w niewydolności serca
  • 04.02.2017  – Katowice –  Echokardiografia w wadach zastawki mitralnej
  • 25.02.2017  – Kraków – Echokardiografia w chorobie niedokrwiennej serca
  • 18.03.2017 – Rzeszów – Echokardiografia śród- i pooperacyjna
  • 08.04.2017  – Poznań – Echokardiografia w wadach wrodzonych u dorosłych
  • 06.05.2017  – Wrocław  – Echokardiografia w kardiomiopatiach
  • 27.05.2017  – Warszawa – Echokardiograficzna ocena prawych jam serca i krążenia płucnego
  • 10.06.2017  – Katowice – Echokardiografia w stanach ostrych
  • 02.09.2017  – Lublin – Echokardiografia w zaburzeniach rytmu i przewodzenia
  • 16.09.2017  – Warszawa – Echokardiografia w chorobach zapalnych
  • 14.10.2017  – Gdańsk – Echokardiografia w wadach zastawki aortalnej i patologiach aorty
  • 25.11.2017  – Poznań – Przezskórne interwencje strukturalne – echokardiografia w kwalifikacji, monitorowaniu i kontroli

 

 • Akredytacyjne kursy teoretyczne:
  • 04.03.2017  – Warszawa – Kurs wstępny
  • 03.06.2017  – Gdańsk  – Echokardiografia przezprzełykowa
  • 16.12.2017  – Łódź – Kurs podsumowujący

 

 • Konferencje włączone do programu szkoleń akredytacyjnych SEPTK:
  • 11.03.2017 – Łódź – X Forum Kardiologii Obrazowej
  • 25.03.2017 – Szczecin – Kurs EACVI
  • 01.04.2017 – Warszawa – VI Forum Naukowe Polskiej Szkoły Echokardiografii
  • 8-9.06.2017 – Zabrze – Warsztaty Echokardiograficzne w ramach XXIV Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu
  • 8-9.09.2017 – Katowice – Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń, (ISIIC 2017)
  • 6-7.10.2017 – Szczecin –XIX Bałtyckie Dni Kardiologii – XVIII Międzynarodowa Konferencja Stres i Kontrast Echo