Zarząd

Przewodniczący
prof. dr hab. Olga Trojnarska
I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego
ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań
Tel.: 61 8549146
Fax: 61 8549094
e-mail: olgatroj@wp.pl

Przewodniczący-Elekt
dr hab. Piotr  Szymański prof.  IK

Poprzedni Przewodniczący
prof. dr hab. Piotr Lipiec

Sekretarz
prof. dr hab. Bożena Sobkowicz

Skarbnik
dr. hab. Marcin Fijałkowski

Członkowie
prof. dr hab. Katarzyna Mizia Stec
prof. dr hab. Andrzej Wysokiński
dr hab. Andrzej Gackowski prof. UJ

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący prof. dr hab. Jarosław Kasprzak
prof. dr hab. Mirosław Kowalski
prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski