Zarząd

Przewodniczący: 
Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec     email

Przewodniczący-Elekt: 
Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska     email

Poprzedni Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka     email

Sekretarz:
Dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski     email

Skarbnik: 
Dr hab. n. med. Piotr Szymański prof. nadzw. IK     email

Członkowie:
Dr n. med. Janusz Bąk     email
Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski prof. nadzw. UJ     email
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec     email