Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej ISIIC 2020 (Obrazowanie i Interwencje w Strukturalnych Chorobach Serca i Naczyń), która […]

W związku z przeniesieniem XXII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK PolEcho na rok 2021,  Zarząd Sekcji uchwalił możliwość przyznania akredytacji […]

Ponieważ pandemia uniemożliwia organizowanie szkoleń wymaganych dla uzyskania akredytacji SEPTK, Zarząd Sekcji w drodze uchwały przedłużył ważność certyfikatów kursów akredytacyjnych […]