Zapraszamy do Gdańska na Ogólnopolską Konferencję Sekcji Echokardiografii PTK – POLECHO 2021 w formie hybrydowej. Ze względu na utrzymujące się […]

Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK zwołuje na dzień 17.06.2021 roku na godz. 18:00 Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Echokardiografii PTK (II termin […]

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Zarząd Sekcji Echokardiografii PolskiegoTowarzystwa Kardiologicznego ogłasza konkurs na nagrodę naukową  dlamłodego naukowca za najlepszą publikację […]