Wszystkie wpisy, których autorem jest Sekcja Echo PTK

Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Echokardiografii PTK

Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK zwołuje na dzień 17.06.2021 roku na godz. 18:00 Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Echokardiografii PTK (II termin godz. 18:15).

Zgromadzenie odbędzie się w formie on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym uchwałą przez Zarząd Główny PTK z dnia 09.02.2021 roku oraz przez Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK z dnia 22.03.2021 roku przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności, głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.

Program Walnego Zebrania Sekcji Echokardiografii PTK
i Warsztatów Echokardiografii SEPTK
online (Zoom)

17 czerwca 2021 18.00-20.30

I część

18.00-18.10        Otwarcie (K Mizia-Stec, P. Szymański) – I termin zebrania

18.10-18.25        Wykład I – Rok 2020 w obrazowaniu (P Szymanski)

18.25-18.35        II-termin zebrania (w przypadku braku quorum) – powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia orazczłonków Komisji Skrutacyjnej

18.35-18.50        Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji w okresie kadencji 2019-2021 (D Sorysz,P. Wejner-Mik, P. Szymanski)

18.50-18.55        Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji w okresie kadencji 2019-2021 (J. Kasprzak).

18.55-19.00        Pytania, komentarze 

II część

19.00-19.05        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Sekcji za okres kadencji 2019-2021. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej Sekcji za okres kadencji 2019-2021.

19.05-19.20        Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Elekta, Członków Zarządu Sekcji, Komisji Rewizyjnej Sekcji i Asocjacji oraz  kandydata do Zarządu Głównego (Katarzyna Mizia-Stec)

19.20-19.30        Wybór Przewodniczącego-Elekta i członków Zarządu Sekcji na okres kadencji 2021-2023, Wybór Komisji Rewizyjnej Sekcji na okres 2021-2023. Wybór kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021–2023 zgodnie z punktem 5.8.a statutu PTK.

19.30-19.45        Przedstawienie propozycji przekształcenia Sekcji w Asocjację i głosowanie nad akceptacją przekształcenia i Regulaminu Asocjacji, Wybór Komisji Rewizyjnej Asocjacji (P. Wejner-Mik, P. Szymański)

III część

19.45-19.55        Wystąpienia kandydatów na prezesa PTK (wystąpienia 5 minutowe)

19.55-20.00        Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Sekcji na kadencję 2021-2023 oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji i Asocjacji na okres 2021-2023. Ogłoszenie wyników wyborów kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023, Zakończenie zebrania walnego (Katarzyna Mizia-Stec)

20.00-20.15        Wykład II –  Rok 2021 w obrazowaniu (Katarzyna Mizia-Sec)

20.15-20.20        POLECHO 2021 – informacja Komitetu Organizacyjnego (M. Fijałkowski).

20.20-20.30        Pytania, komentarze, wolne wnioski i zamknięcie obrad

Konkurs na nagrodę naukową dla młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną o tematyce echokardiograficznej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Zarząd Sekcji Echokardiografii Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego ogłasza konkurs na nagrodę naukową  dla
młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną o tematyce
echokardiograficznej. Pierwszych autorów prac echokardiograficznych
opublikowanych w roku 2019 zapraszamy do ich nadsyłania w tym roku
wyjątkowo do 30 września 2020 na ręce Sekretarza Sekcji (Dr hab. med.
Paulina Wejner-Mik:  mik@ptkardio.pl).

Zasady konkursu znajdują się w zakładce Nagroda Naukowa

ZAPRASZAMY DO KATOWIC NA ISIIC 2020

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej ISIIC 2020 (Obrazowanie i Interwencje w Strukturalnych Chorobach Serca i Naczyń), która odbędzie się w dniach 11-12.09.2020r w Hotelu Vienna House w Katowicach. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Konferencji w trybie stacjonarnym, obrady/wykłady zostaną przeprowadzone w formie online.

Spotkanie jest akredytowane przez 4 organizacje:

  • Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych
  • Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK
  • Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK

Na konferencję można zarejestrować się tutaj – REJESTRACJA ISIIC 2020 (liczba miejsc ograniczona)

Możliwość uzyskania akredytacji indywidualnej a przeniesienie PolEcho na rok 2021

W związku z przeniesieniem XXII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK PolEcho na rok 2021,  Zarząd Sekcji uchwalił możliwość przyznania akredytacji indywidualnej Sekcji w roku 2020, osobom, którym do spełnienia wymogów akredytacyjnych brakuje wyłącznie udziału w tegorocznej konferencji (a które mają wystarczającą ilość punktów akredytacyjnych z innych rodzajów aktywności – nie mniej niż 350 punktów akredytacyjnych i jedno POLECHO).

Ankieta bezpieczeństwa COVID

Szanowni Państwo,

w zakładce (Ankieta bezpieczeństwa COVID) znajdziecie Państwo ankietę poświęconą organizacji pracy i, co najważniejsze bezpieczeństwu  Państwa pracowni. Ankieta pozwala na zgłoszenie zabiegu wysokiego ryzyka transmisji powietrznej, zakażeń, sytuacji skłaniających do zamknięcia pracowni oraz ewentualnych niedoborów PPE. Zachęcamy do jej bieżącego wypełniania. Pomoże to nie tylko w wymianie doświadczeń i ocenę skuteczności Rekomendacji Sekcji, ale także pozwoli nam na przekazywanie zebranych informacji dalej.  Dziękujemy kolegom z Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych za pomysł jej wprowadzenia. 

z poważaniem,
Prof. Piotr Szymański, MD, FESC 
Przewodniczący Sekcji  Echokardiografii PTK (2019-2021) 

Opinia ekspertów Sekcji Echokardiografii PTK w sprawie wykonywania badań echokardiograficznych podczas pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na łamach Kardiologii Polskiej opublikowaliśmy „Opinię ekspertów Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w sprawie wykonywania badań echokardiograficznych podczas pandemii COVID-19.”

Mam nadzieję, że w tych nie nazbyt spokojnych czasach, przygotowany dokument będzie dla Państwa wsparciem przy organizacji swojej pracy.

Dokument powstał dzięki błyskawicznej pracy autorów i recenzentów, którym za współpracę przy jego powstawaniu bardzo dziękuję. Proponuję aby Państwa doświadczenia i uwagi dotyczące prowadzenia pracowni i wykonywania badań u chorych z COVID-19 przedstawiać na Twitterze Sekcji @SekcjaEcho

W imieniu współautorów,
Prof. Piotr Szymański, FESC
Przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK (2019-2021)
@drpiotr.

Zmarł profesor Maurizio Galderisi

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł profesor Maurizio Galderisi – kardiolog i echokardiografista z Uniwersytetu w Neapolu, Wiceprezes Europejskiej Asocjacji Obrazowania Sercowo-Naczyniowego (EACVI), przyjaciel polskiej echokardiografii.

Jest to ogromna strata dla europejskiej kardiologii