Wszystkie wpisy, których autorem jest Sekcja Echo PTK

XIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 2017

naglowek_echo2017_projekt02

Zapraszamy Państwa do udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 2017 w  Lublinie. Konferencja odbędzie się w centrum konferencyjnym Targi Lublin w  dniach 12-13 maja 2017 roku.

Atrakcyjny program naukowy obejmuje sesje i  wykłady prezentujące aktualne możliwości diagnostyczne echokardiografii w  powiązaniu z innymi metodami obrazowania w aspekcie ich zastosowań w  praktyce klinicznej, jak również prezentujące najnowsze osiągnięcia  technologiczne.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Konferencji, gdzie na  bieżąco wprowadzane będą aktualne informacje dotyczące tego spotkania: http://echo2017.skolamed.pl/

Zarząd Sekcji Echokardiografii przyznał 10 grantów wyjazdowych na konferencję EuroEcho 2016

Uchwałą Zarządu Sekcji Echokardiografii przyznano 10 grantów wyjazdowych na konferencję EuroEcho 2016 w wysokości 4000zł brutto. Przypominamy o konieczności rozliczenia grantów zgodnie z regulaminem. Lista osób, które otrzymały granty:
 1. Aleksandra Ciepłucha
 2. Dawid Miśkowiec
 3. Dominika Filipiak-Strzecka
 4. Grzegorz Styczyński
 5. Joanna Bereda
 6. Krzysztof Smarż
 7. Monika Budnik
 8. Monika Przewłocka-Kosmala
 9. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek
 10. Wojciech Kosmala

Komunikat dot. grantów wyjazdowych na konferencję EuroEcho-Imaging 2016

Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z przyjemnością zawiadamia, że planowane jest przyznanie grantów wyjazdowych dla członków Sekcji   będących  pierwszymi  Autorami prac  przyjętych  na  konferencję  EuroEcho-Imaging 2016,  która  odbędzie  się  w  grudniu  2016  w Lipsku. Dofinansowanie  dotyczy jedynie prac w całości wykonanych w ośrodkach polskich. Warunkiem  uzyskania  grantu  jest  co najmniej  roczny  staż  członkowski  w Sekcji Echokardiografii PTK (decyduje data zgłoszenia  do Sekcji).

Aby   ubiegać   się  o grant,   należy do 30 września 2016 r. przesłać drogą listowną wniosek na załączonym formularzu ze stosownymi załącznikami (dotyczącymi punktów 1, 2, 3, 6), zawierający:

 1. potwierdzenie  przyjęcia  streszczenia  (ew. wydruk ze strony WWW  z podaniem  liczby przyjętych prac i formy ich prezentacji)
 2. wydruk treści przyjętego abstraktu
 3. zaświadczenie o opłaceniu składki PTK w latach 2015-2016
 4. aktualny pełny adres korespondencyjny + e-mail i datę urodzenia
 5. numer konta, na które ew. przyznany grant miałby zostać przelany
 6. dla osób korzystających  z grantów w latach ubiegłych  warunkiem  uzyskania  kolejnego grantu będzie informacja  o jego rozliczeniu  finansowym  z Księgowością  PTK oraz  udokumentowanie   publikacji   pracy   (lub  potwierdzonego   listem   z  Redakcji zgłoszenia do druku), będącej podstawą uzyskania poprzedniego grantu Sekcji.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie na adres Skarbnika Sekcji Echokardiografii PTK:
Dr. hab. med. Piotr Szymański, prof. nadzw.
Klinika Wad Nabytych Serca
Instytut Kardiologii
Ul Alpejska 42
04-628 Warszawa

Jednocześnie wypełniony formularz wniosku (bez załączników) należy przesłać równolegle drogą elektroniczną na adres e-mailowy: p.szymanski@ikard.pl  (również do 30 września 2016).

Wnioski niekompletne  lub nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane. Liczba i wysokość przyznanych grantów zostaną ustalone przez Zarząd Sekcji Echokardiografii do 10 października 2016. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę grantów możliwych do przyznania, o ich przyznaniu decydować będą kryteria ustalone przez Zarząd.

Lista osób otrzymujących  granty i wysokość grantów zostaną udostępnione na stronie www.echo.ptkardio.pl po 10.10.2016 roku.

W nieprzekraczalnym  terminie do 2 tygodni po zakończeniu  konferencji  należy drogą listowną przesłać na w/w adres rozliczenie zawierające numer konta bankowego i oryginały rachunków, na podstawie  których  zostanie  dokonana  refundacja  (podlegać  jej mogą:  koszty  transportu,  hotel, opłata  zjazdowa  w pakiecie  z podstawową  opłatą  za członkostwo  w European  Association  of Cardiovascular Imaging do łącznej kwoty ustalonej przez Zarząd Sekcji).

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK

 

WNIOSEK DOT. GRANTÓW WYJAZDOWYCH NA KONFERENCJĘ EUROECHO-IMAGING 2016

Pobierz (.doc)

EACVI ESC KURS EUROPEJSKI – PROGRAM

EACVI ESC KURS EUROPEJSKI
ECHOKARDIOGRAFIA W NAJCZĘSTSZYCH WADACH SERCA I CHOROBACH AORTY
W AKTUALNYCH STANDARDACH
09.04.2016, Hotel Radisson, Szczecin pl. Rodla 10

Dyrektorzy Kursu: P. Lancellotti Były Prezydent EACVI (BE), B. Popescu Prezydent Elekt EACVI (RO), E. Płońska-Gościniak Prezydium Echokardiografii EACVI (PL), B. Cosyns Prezydium Echokardiografii EACVI (BE)  

 

SESJA EACVI ESC POWITALNA

8.30 – 8.40 Powitanie: prof. P. Lancellotti (BE)

8.40- 9.00 Wykład Otwarcia P. Lancellotti (BE): Diagnostyka obrazowa stenozy aortalnej i jej rola w decyzjach klinicznych

 

SESJA I. ZASADY OCENY ECHOKARDIOGRAFICZNEJ W BADANIACH WAD SERCA i CHORÓB AORTY
Przewodniczący: P. Lancellotti (BE), B. Popescu (RO), B. Cosyns (BE), E. Płońska-Gościniak (PL)  

9.05-9.25. Morfologia i funkcja LK – zasady oceny echokardiograficznej 2D/3D B. Cosyns (BE)
9.25- 9.45. Morfologia i funkcja PK – zasady oceny echokardiograficznej 2D/3D J.Kasprzak (PL)
9.50-10.10. Ocena lewego przedsionka – czy dodatkowa korzyść B. Popescu (RO)
10.10-10.30 Jak oceniać niedomykalność trójdzielną? E. Donal (FR)

 

SESJA II. WADY ZASTAWEK SERCA I CHOROBY AORTY – TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE
Przewodniczący: E. Donal (FR), M. Deja (PL), T. Kukulski (PL)

11.00-11.20 Stenoza aortalna – trudności i pułapki badania oraz decyzji klinicznych B.Popescu (RO)
11.20-11.40 Funkcjonalna niedomykalność mitralna – obrazowanie i decyzje kliniczne E. Donal (FR)
11.40-12.00 Stres echo w wadach serca A. Varga (H)
12.10- 12.30 Trudności w leczeniu operacyjnym/interwencyjnym (kwalifikacja TAVI) T. Kukulski (PL)
12.40-13.00 Trudności i pułapki oceny aorty A. Szyszka (PL)
13.00-14.00 Obiad

 

SESJA III. SYSTEMOWE I WRODZONE WADY ZASTAWKOWE
Przewodniczący: A. Varga (H), Z. Gąsior (PL), J. Kasprzak (PL)

14.00 – 14.20 Systemowe wady zastawkowe E. Płońska (PL)
14.25- 14.45 ASD – diagnostyka i leczenie J. Kasprzak (PL)
14.45-15.00 Zastawka aortalna dwupłatkowa P. Lipiec (Pl)
15.00-15.20 Mitralne i aortalne protezy zastawkowe Z. Gasior (PL)
15.20-15.30 Dyskusja

 

SESJA IV. INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA – WYTYCZNE I OBRAZOWANIE
Przewodniczący: P. Lipiec(PL), A. Szyszka (PL), E. Płońska (PL)

16.00-16.20 IZW serca prawego P. Lipiec (PL)
16.20.- 16.40 Kwalifikacja do leczenia operacyjnego chorych z IZW M. Deja (PL)
16.40-18.00 Sesja przypadków „double trouble“ – szczególne sytuacje: pacjentka w ciąży i:

 • z niedomykalnością mitralną A. Szyszka (PL)
 • ze stenozą aortalną T. Kukulski (PL)

pacjent z IZW i:

 • artralgią E. Płońska (PL)
 • hemodializą Z. Gąsior (PL)
 • z powikłaniem IZW na natywnej zastawce A. Varga (H)
 • powikłany ubytkiem Gerboda po IZW na sztucznej zastawce P. Gościniak (PL)

Podsumowanie P. Lancellotti (BE)

Rejestracja na warsztaty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii w 2016 roku

W dniu 10.12.2015 o godzinie 7.00 rozpocznie się rejestracja na warsztaty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii PTK w 2016 roku:

 • Warszawa, 23.01.2016, Echokardiografia w ostrych stanach kardiologicznych
 • Poznań, 06.02.2016, Echokardiografia w chorobach zapalnych
 • Kraków, 19.03.2016, Echokardiografia w wadach zastawki mitralnej

Rejestracja możliwa będzie wyłącznie dla członków Sekcji Echokardiografii przez portal rejestracyjny, którego adres internetowy członkowie Sekcji otrzymają drogą mailową.

 

XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zapraszamy Państwa do Katowic, do nowego Międzynarodowego Centrum Kongresowego zlokalizowanego w sąsiedztwie Katowickiego Spodka. Konferencja odbędzie się w dniach 3-4. czerwca 2016 roku.

Komitet Naukowy przygotował atrakcyjny program merytoryczny zawierający sesje i wykłady prezentujące aktualne możliwości diagnostyczne echokardiografii w powiązaniu z innymi metodami obrazowania w aspekcie ich zastosowań w praktyce klinicznej, jak również prezentujące najnowsze osiągnięcia technologiczne. W programie znajdą się prezentacje zastosowania technik obrazowych w najnowszych rekomendacjach ESC, EACVI i innych towarzystw naukowych, sesje poświęcone m.in. obrazowaniu w wadach zastawkowych, wadach wrodzonych, niewydolności serca, nagłych stanach kardiologicznych, obrazowanie tętnic obwodowych. Osoby pragnące doskonalić swoją wiedzę w zakresie zasad wykonywania badań echokardiograficznych będą miały możliwość uczestniczenia w kursach TTE, TEE i tzw. nowych technik echo oraz w sesji „Jak oceniać …..?”.

Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań aby pobyt Państwa w Katowicach był dobrze wspominany. Lokalizacja Międzynarodowego Centrum Kongresowego zapewnia Państwu wygodny dojazd oraz duży parking samochodowy.

Więcej informacji: www.echo2016.ptkardio.pl

Do zobaczenia w Katowicach

Prof. Piotr Lipiec
Przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK

Prof. Zbigniew Gąsior
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Rejestracja na pierwszy warsztat akredytacyjny Sekcji Echokardiografii w 2016 roku

W dniu 23.11.2015 rozpocznie się rejestracja na pierwszy warsztat akredytacyjny Sekcji Echokardiografii PTK w 2016 roku – “Echokardiografia w chorobie niedokrwiennej serca”, który zostanie zorganizowany w Łodzi w dniu 9.01.2016 roku.

Rejestracja możliwa będzie wyłącznie dla członków Sekcji Echokardiografii przez portal rejestracyjny, którego adres internetowy członkowie Sekcji otrzymają drogą mailową.

W 2016 planowane są kolejne warsztaty i kursy akredytacyjne – o szczegółach poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.