Wszystkie wpisy, których autorem jest Sekcja Echo PTK

XIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 2017

naglowek_echo2017_projekt02

Zapraszamy Państwa do udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 2017 w  Lublinie. Konferencja odbędzie się w centrum konferencyjnym Targi Lublin w  dniach 12-13 maja 2017 roku.

Atrakcyjny program naukowy obejmuje sesje i  wykłady prezentujące aktualne możliwości diagnostyczne echokardiografii w  powiązaniu z innymi metodami obrazowania w aspekcie ich zastosowań w  praktyce klinicznej, jak również prezentujące najnowsze osiągnięcia  technologiczne.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Konferencji, gdzie na  bieżąco wprowadzane będą aktualne informacje dotyczące tego spotkania: http://echo2017.skolamed.pl/

Zarząd Sekcji Echokardiografii przyznał 10 grantów wyjazdowych na konferencję EuroEcho 2016

Uchwałą Zarządu Sekcji Echokardiografii przyznano 10 grantów wyjazdowych na konferencję EuroEcho 2016 w wysokości 4000zł brutto. Przypominamy o konieczności rozliczenia grantów zgodnie z regulaminem. Lista osób, które otrzymały granty:
 1. Aleksandra Ciepłucha
 2. Dawid Miśkowiec
 3. Dominika Filipiak-Strzecka
 4. Grzegorz Styczyński
 5. Joanna Bereda
 6. Krzysztof Smarż
 7. Monika Budnik
 8. Monika Przewłocka-Kosmala
 9. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek
 10. Wojciech Kosmala

Komunikat dot. grantów wyjazdowych na konferencję EuroEcho-Imaging 2016

Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z przyjemnością zawiadamia, że planowane jest przyznanie grantów wyjazdowych dla członków Sekcji   będących  pierwszymi  Autorami prac  przyjętych  na  konferencję  EuroEcho-Imaging 2016,  która  odbędzie  się  w  grudniu  2016  w Lipsku. Dofinansowanie  dotyczy jedynie prac w całości wykonanych w ośrodkach polskich. Warunkiem  uzyskania  grantu  jest  co najmniej  roczny  staż  członkowski  w Sekcji Echokardiografii PTK (decyduje data zgłoszenia  do Sekcji).

Aby   ubiegać   się  o grant,   należy do 30 września 2016 r. przesłać drogą listowną wniosek na załączonym formularzu ze stosownymi załącznikami (dotyczącymi punktów 1, 2, 3, 6), zawierający:

 1. potwierdzenie  przyjęcia  streszczenia  (ew. wydruk ze strony WWW  z podaniem  liczby przyjętych prac i formy ich prezentacji)
 2. wydruk treści przyjętego abstraktu
 3. zaświadczenie o opłaceniu składki PTK w latach 2015-2016
 4. aktualny pełny adres korespondencyjny + e-mail i datę urodzenia
 5. numer konta, na które ew. przyznany grant miałby zostać przelany
 6. dla osób korzystających  z grantów w latach ubiegłych  warunkiem  uzyskania  kolejnego grantu będzie informacja  o jego rozliczeniu  finansowym  z Księgowością  PTK oraz  udokumentowanie   publikacji   pracy   (lub  potwierdzonego   listem   z  Redakcji zgłoszenia do druku), będącej podstawą uzyskania poprzedniego grantu Sekcji.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie na adres Skarbnika Sekcji Echokardiografii PTK:
Dr. hab. med. Piotr Szymański, prof. nadzw.
Klinika Wad Nabytych Serca
Instytut Kardiologii
Ul Alpejska 42
04-628 Warszawa

Jednocześnie wypełniony formularz wniosku (bez załączników) należy przesłać równolegle drogą elektroniczną na adres e-mailowy: p.szymanski@ikard.pl  (również do 30 września 2016).

Wnioski niekompletne  lub nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane. Liczba i wysokość przyznanych grantów zostaną ustalone przez Zarząd Sekcji Echokardiografii do 10 października 2016. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę grantów możliwych do przyznania, o ich przyznaniu decydować będą kryteria ustalone przez Zarząd.

Lista osób otrzymujących  granty i wysokość grantów zostaną udostępnione na stronie www.echo.ptkardio.pl po 10.10.2016 roku.

W nieprzekraczalnym  terminie do 2 tygodni po zakończeniu  konferencji  należy drogą listowną przesłać na w/w adres rozliczenie zawierające numer konta bankowego i oryginały rachunków, na podstawie  których  zostanie  dokonana  refundacja  (podlegać  jej mogą:  koszty  transportu,  hotel, opłata  zjazdowa  w pakiecie  z podstawową  opłatą  za członkostwo  w European  Association  of Cardiovascular Imaging do łącznej kwoty ustalonej przez Zarząd Sekcji).

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK

 

WNIOSEK DOT. GRANTÓW WYJAZDOWYCH NA KONFERENCJĘ EUROECHO-IMAGING 2016

Pobierz (.doc)

EACVI ESC KURS EUROPEJSKI – PROGRAM

EACVI ESC KURS EUROPEJSKI
ECHOKARDIOGRAFIA W NAJCZĘSTSZYCH WADACH SERCA I CHOROBACH AORTY
W AKTUALNYCH STANDARDACH
09.04.2016, Hotel Radisson, Szczecin pl. Rodla 10

Dyrektorzy Kursu: P. Lancellotti Były Prezydent EACVI (BE), B. Popescu Prezydent Elekt EACVI (RO), E. Płońska-Gościniak Prezydium Echokardiografii EACVI (PL), B. Cosyns Prezydium Echokardiografii EACVI (BE)  

 

SESJA EACVI ESC POWITALNA

8.30 – 8.40 Powitanie: prof. P. Lancellotti (BE)

8.40- 9.00 Wykład Otwarcia P. Lancellotti (BE): Diagnostyka obrazowa stenozy aortalnej i jej rola w decyzjach klinicznych

 

SESJA I. ZASADY OCENY ECHOKARDIOGRAFICZNEJ W BADANIACH WAD SERCA i CHORÓB AORTY
Przewodniczący: P. Lancellotti (BE), B. Popescu (RO), B. Cosyns (BE), E. Płońska-Gościniak (PL)  

9.05-9.25. Morfologia i funkcja LK – zasady oceny echokardiograficznej 2D/3D B. Cosyns (BE)
9.25- 9.45. Morfologia i funkcja PK – zasady oceny echokardiograficznej 2D/3D J.Kasprzak (PL)
9.50-10.10. Ocena lewego przedsionka – czy dodatkowa korzyść B. Popescu (RO)
10.10-10.30 Jak oceniać niedomykalność trójdzielną? E. Donal (FR)

 

SESJA II. WADY ZASTAWEK SERCA I CHOROBY AORTY – TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE
Przewodniczący: E. Donal (FR), M. Deja (PL), T. Kukulski (PL)

11.00-11.20 Stenoza aortalna – trudności i pułapki badania oraz decyzji klinicznych B.Popescu (RO)
11.20-11.40 Funkcjonalna niedomykalność mitralna – obrazowanie i decyzje kliniczne E. Donal (FR)
11.40-12.00 Stres echo w wadach serca A. Varga (H)
12.10- 12.30 Trudności w leczeniu operacyjnym/interwencyjnym (kwalifikacja TAVI) T. Kukulski (PL)
12.40-13.00 Trudności i pułapki oceny aorty A. Szyszka (PL)
13.00-14.00 Obiad

 

SESJA III. SYSTEMOWE I WRODZONE WADY ZASTAWKOWE
Przewodniczący: A. Varga (H), Z. Gąsior (PL), J. Kasprzak (PL)

14.00 – 14.20 Systemowe wady zastawkowe E. Płońska (PL)
14.25- 14.45 ASD – diagnostyka i leczenie J. Kasprzak (PL)
14.45-15.00 Zastawka aortalna dwupłatkowa P. Lipiec (Pl)
15.00-15.20 Mitralne i aortalne protezy zastawkowe Z. Gasior (PL)
15.20-15.30 Dyskusja

 

SESJA IV. INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA – WYTYCZNE I OBRAZOWANIE
Przewodniczący: P. Lipiec(PL), A. Szyszka (PL), E. Płońska (PL)

16.00-16.20 IZW serca prawego P. Lipiec (PL)
16.20.- 16.40 Kwalifikacja do leczenia operacyjnego chorych z IZW M. Deja (PL)
16.40-18.00 Sesja przypadków „double trouble“ – szczególne sytuacje: pacjentka w ciąży i:

 • z niedomykalnością mitralną A. Szyszka (PL)
 • ze stenozą aortalną T. Kukulski (PL)

pacjent z IZW i:

 • artralgią E. Płońska (PL)
 • hemodializą Z. Gąsior (PL)
 • z powikłaniem IZW na natywnej zastawce A. Varga (H)
 • powikłany ubytkiem Gerboda po IZW na sztucznej zastawce P. Gościniak (PL)

Podsumowanie P. Lancellotti (BE)

Rejestracja na warsztaty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii w 2016 roku

W dniu 10.12.2015 o godzinie 7.00 rozpocznie się rejestracja na warsztaty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii PTK w 2016 roku:

 • Warszawa, 23.01.2016, Echokardiografia w ostrych stanach kardiologicznych
 • Poznań, 06.02.2016, Echokardiografia w chorobach zapalnych
 • Kraków, 19.03.2016, Echokardiografia w wadach zastawki mitralnej

Rejestracja możliwa będzie wyłącznie dla członków Sekcji Echokardiografii przez portal rejestracyjny, którego adres internetowy członkowie Sekcji otrzymają drogą mailową.