Wszystkie wpisy, których autorem jest Sekcja Echo PTK

XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zapraszamy Państwa do Katowic, do nowego Międzynarodowego Centrum Kongresowego zlokalizowanego w sąsiedztwie Katowickiego Spodka. Konferencja odbędzie się w dniach 3-4. czerwca 2016 roku.

Komitet Naukowy przygotował atrakcyjny program merytoryczny zawierający sesje i wykłady prezentujące aktualne możliwości diagnostyczne echokardiografii w powiązaniu z innymi metodami obrazowania w aspekcie ich zastosowań w praktyce klinicznej, jak również prezentujące najnowsze osiągnięcia technologiczne. W programie znajdą się prezentacje zastosowania technik obrazowych w najnowszych rekomendacjach ESC, EACVI i innych towarzystw naukowych, sesje poświęcone m.in. obrazowaniu w wadach zastawkowych, wadach wrodzonych, niewydolności serca, nagłych stanach kardiologicznych, obrazowanie tętnic obwodowych. Osoby pragnące doskonalić swoją wiedzę w zakresie zasad wykonywania badań echokardiograficznych będą miały możliwość uczestniczenia w kursach TTE, TEE i tzw. nowych technik echo oraz w sesji „Jak oceniać …..?”.

Komitet Organizacyjny dołoży wszelkich starań aby pobyt Państwa w Katowicach był dobrze wspominany. Lokalizacja Międzynarodowego Centrum Kongresowego zapewnia Państwu wygodny dojazd oraz duży parking samochodowy.

Więcej informacji: www.echo2016.ptkardio.pl

Do zobaczenia w Katowicach

Prof. Piotr Lipiec
Przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK

Prof. Zbigniew Gąsior
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Rejestracja na pierwszy warsztat akredytacyjny Sekcji Echokardiografii w 2016 roku

W dniu 23.11.2015 rozpocznie się rejestracja na pierwszy warsztat akredytacyjny Sekcji Echokardiografii PTK w 2016 roku – “Echokardiografia w chorobie niedokrwiennej serca”, który zostanie zorganizowany w Łodzi w dniu 9.01.2016 roku.

Rejestracja możliwa będzie wyłącznie dla członków Sekcji Echokardiografii przez portal rejestracyjny, którego adres internetowy członkowie Sekcji otrzymają drogą mailową.

W 2016 planowane są kolejne warsztaty i kursy akredytacyjne – o szczegółach poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

EuroEcho-Imaging 2015

The EuroEcho-Imaging congress is the world’s largest cardiovascular imaging congress.

Wednesday 02 – Saturday 05 December 2015 (4 Days), Seville – Spain

We are delighted to announce that the next official annual meeting of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) will take place in the beautiful city of Seville from 2 – 5 December 2015.

Over the years, EuroEcho-Imaging has grown more and more to become the world’s largest cardiovascular imaging congress. This year’s main themes are ‘cardiomyopathies’ and ‘early diagnosis of cardiovascular disease’.The aim of EuroEcho-Imaging will be to create an exciting forum, in which both clinicians and scientists can present and discuss the most up-to-date research and clinical findings on the broader spectrum of echocardiography alongside with the other cardiovascular imaging modalities.

An educational track will run throughout the congress, featuring several specially designed courses and sessions. Young cardiologists and researchers will be stimulated and supported through the three Young Investigator Award Sessions (clinical, basic science, clinical case). Also, dedicated initiatives will reward the best original research.
However, EuroEcho-Imaging is more than just education and science; it is also a fantastic opportunity to meet the greatest experts in cardiovascular imaging in the world, to exchange ideas and projects with colleagues who share the same clinical or scientific interest coming from all over the world, and to visit one of the largest exhibitions on cardiovascular imaging and related products.

EuroEcho-Imaging attracted over 3 500 attendees from 93 countries last year and is the place to be to meet with world renowned global experts in the field of cardiovascular imaging.

We look forward to welcoming you in Seville for another great edition of EuroEcho-Imaging.
http://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/EuroEcho%E2%80%93Imaging/EuroEcho-Imaging

21 grantów wyjazdowych na konferencję EuroEcho 2015

Uchwałą Zarządu Sekcji Echokardiografii przyznano 21 grantów wyjazdowych na konferencję EuroEcho 2015. Przypominamy o konieczności rozliczenia grantów zgodnie z regulaminem. Lista osób, które otrzymały granty:

Lp
Imię i Nazwisko
1.
Maciej Haberka
2.
Lidia Ziółkowska
3.
Karina Wierzbowska-Drabik
4.
Zbigniew Gąsior
5.
Karolina Kupczyńska
6.
Krzysztof Smarż
7.
Ewa Pilichowska-Paszkiet
8.
Beata Zaborska
9.
Anna Lisowska
10.
Agnieszka Wojtkowska
11.
Grzegorz Styczyński
12.
Marcin Konopka
13.
Ewelina Kowalczyk
14.
Dawid Miśkowiec
15.
Anna Borowiec
16.
Dominika Filipiak
17.
Błażej Michalski
18.
Michał Tomaszewski
19.
Paulina Wejner-Mik
20.
Joanna Kowal
21.
Piotr Szymański

Komunikat Sekcji dot. przyznania grantów wyjazdowych

Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z przyjemnością zawiadamia, że planowane jest przyznanie grantów wyjazdowych dla członków Sekcji będących pierwszymi Autorami prac przyjętych na konferencję EuroEcho-Imaging 2015, która odbędzie się w grudniu 2015 w Sewilli. Dofinansowanie dotyczy jedynie prac w całości wykonanych w ośrodkach polskich. Warunkiem uzyskania grantu jest co najmniej roczny staż członkowski w Sekcji Echokardiografii PTK (decyduje data zgłoszenia do Sekcji).

Aby   ubiegać się o grant, należy do 2 października 2015r. przesłać drogą listowną wniosek na załączonym formularzu ze stosownymi załącznikami (dotyczącymi punktów 1, 2, 3, 6), zawierający:

  1. potwierdzenie przyjęcia streszczenia (ew. wydruk ze strony WWW z podaniem liczby przyjętych prac i formy ich prezentacji)
  2. wydruk treści przyjętego abstraktu
  3. zaświadczenie o opłaceniu składki PTK w latach 2014-2015
  4. aktualny pełny adres korespondencyjny + e-mail i datę urodzenia
  5. numer konta, na które ew. przyznany grant miałby zostać przelany
  6. dla osób korzystających z grantów w latach ubiegłych warunkiem uzyskania kolejnego grantu będzie informacja o jego rozliczeniu finansowym z Księgowością PTK oraz udokumentowanie publikacji pracy   (lub potwierdzonego listem z Redakcji zgłoszenia do druku), będącej podstawą uzyskania poprzedniego grantu Sekcji.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie na adres Skarbnika Sekcji Echokardiografii PTK:

Dr. hab. med. Piotr Szymański, prof. nadzw.
Klinika Wad Nabytych Serca
Instytut Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Jednocześnie wypełniony formularz wniosku (bez załączników) należy przesłać równolegle drogą elektroniczną na adres e-mailowy: p.szymanski@ikard.pl (również do 2 października 2015).

Wnioski niekompletne lub nadesłane na inne adresy nie będą rozpatrywane. Liczba i wysokość przyznanych grantów zostaną ustalone przez Zarząd Sekcji Echokardiografii do 12 pażdziernika 2015. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę grantów możliwych do przyznania, o ich przyznaniu decydować będą kryteria ustalone przez Zarząd.

Lista osób otrzymujących granty i wysokość grantów zostaną udostępnione na stronie www.echo.ptkardio.pl po 12.10.2015 roku.

W nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni po zakończeniu konferencji należy drogą listowną przesłać na w/w adres rozliczenie zawierające numer konta bankowego i oryginały rachunków, na podstawie których zostanie dokonana refundacja (podlegać jej mogą: koszty transportu, hotel, opłata zjazdowa w pakiecie z podstawową opłatą za członkostwo w European Association of Cardiovascular Imaging do łącznej kwoty ustalonej przez Zarząd Sekcji).

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK