Archiwa kategorii: Aktualnosci

Zmiany w systemie akredytacyjnym

Szanowni Państwo,

niezwykle miło nam poinformować, że wprowadziliśmy zmiany w systemie akredytacyjnym.

Akredytacje indywidualne będą przyznawane w formie elektronicznej i dzięki temu  certyfikaty potwierdzające staną się dostępne na Państwa kontach członkowskich. W zależności od potrzeb będzie je można pobrać i wydrukować w każdej chwili.

Jednocześnie informujemy, że regulamin przyznawania akredytacji pracownianych pozostaje jak dotychczas – szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji Akredytacje na naszej stronie internetowej.

Z pozdrowieniem,
Zarząd Asocjacji Echokardiografii PTK

„PolECHO 2022

Szanowni Państwo, Moi Drodzy,

Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na PolEcho 2022.

PolEcho – jest główną konferencją Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tym razem zapraszamy Państwa do Katowic w terminie 6-7 maja 2022 roku. Miejscem Konferencji będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić wybitnych Wykładowców i zapewnić świetny program, który zyska Państwa zainteresowanie.

Chcemy, aby PolEcho 2022 było spotkaniem naukowym dedykowanym klinicystom, którzy „lepiej leczą, bo lepiej widzą i rozumieją”. Taki sposób myślenia o echokardiografii jest mi bardzo bliski.

Równocześnie mamy nadzieję, że będzie to od dawna wyczekane spotkanie towarzyskie w gronie znajomych i przyjaciół, które rozpocznie dobrą wiosnę 2022.

Zapraszając Państwo na PolEcho 2022 patrzę pomimo wszystko z nadzieją na najbliższe miesiące i bardzo zależy mi na tym, abyśmy mogli się spotkać w Katowicach.

Prosimy o uwzględnienie PolEcho 2022 w Państwa planach – SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pozdrawiam serdecznie,
w imieniu Zarządu i Komitetu Organizacyjnego PolEcho 2022
Prof. Katarzyna Mizia-Stec
Przewodnicząca Asocjacji Echokardiografii PTK (2021-2023)

Strona konferencji: https://polecho2022.ptkardio.pl/
Program konferencji: https://polecho2022.ptkardio.pl/program

Warsztaty Echokardiograficzne

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Warsztatach Echokardiograficznych organizowanych  w dniach 01-02.2021 w godzinach 8.00 – 10.00 w ramach
XXII Międzynarodowych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC 2021).

01.12.2021

8.00-9.55  Część warsztatowa z zastosowaniem stacji EchoPack

Hybryda – warsztaty na miejscu oraz online

1. Jak ocenić funkcję skurczową lewej komory- od podstaw do metod zaawansowanych –  T.Kukulski
2. Jak ocenić istotność niedomykalności mitralnej w badaniu TTE i TEE- W. Streb
3. Jak ocenić zastawkę aortalną  w badaniu TTE i TEE – D. Sorysz

Dyskusja z udziałem prowadzących                                

(Rejestracja prowadzona jest przez firmę GE)

Równocześnie do dyspozycji będą dostępne fantomy Badań echokardiograficznych przezprzełykowych TEE-mothy

02.12.2021  

8.00 – 9.55  Część wykładowa – nowe wytyczne ESC 2021 :  postępowanie w wadach zastawkowych w praktyce klinicznej

Prowadzący: Katarzyna Mizia- Stec,  M.Komar, Danuta Sorysz, A.Gackowski

 1. Co nowe wytyczne zmieniły w diagnostyce i postępowaniu w niedomykalności mitralnej- teoria i praktyka?  W. Streb
 2. Co nowe wytyczne zmieniły w diagnostyce i postępowaniu w stenozie aortalnej- teoria i praktyka? M. Stąpór
 3. Co nowe wytyczne 2021 zmieniły w diagnostyce i postępowaniu w niedomykalności aortalnej- teoria i praktyka K. Mizia Stec
 4. Co nowe wytyczne zmieniły w diagnostyce i postępowaniu w niedomykalności trójdzielnej- teoria i praktyka  A. Gackowski
 5. Przypadki kliniczne zgłoszone przez uczestników

Dyskusja z udziałem wykładowców

Więcej informacji: http://nfic.pl/

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Echokardiografii

Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK („Sekcja”) zwołuje na dzień 4 grudnia 2021 roku na godz. 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Echokardiografii („Zgromadzenie”) w I terminie.

W przypadku brak quorum w I terminie, ustala się II termin na dzień 4 grudnia 2021 godz 14:15.

Przewidziany jest poniższy porządek obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w formie konferencji videofonicznej on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym uchwałą przez Zarządu Głównego PTK z dnia przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności, głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sekcji Echokardiografii PTK
online (Zoom)
4 czerwca 2021 godz 14:00

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego

 1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
 2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Przedstawienie sylwetki Pana Profesora Piotra Hoffmana jako kandydata na Członka Honorowego PTK celem zgłoszenia tej kandydatury do Komitetu Byłych Prezesów PTK
 5. Głosowanie tajne nad poparciem tej kandydatury
 6. Wolne wnioski
 7. Zamkniecie obrad

Zgromadzenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu dwóch platform: ZOOM z wykorzystaniem wizji i fonii oraz systemu PTKczłonkowie dla oddania głosu w poszczególnych głosowaniach. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wyprzedzeniem z instrukcją głosowania i sprawdzenie, czy logowanie do systemu PTK Członkowie nie sprawia kłopotu.

Katarzyna Mizia-Stec,
Przewodnicząca Sekcji Echokardiografii PTK (2021-2023).

POLECHO 2021

Zapraszamy do Gdańska na Ogólnopolską Konferencję Sekcji Echokardiografii PTK – POLECHO 2021 w formie hybrydowej.

Ze względu na utrzymujące się ograniczenia pandemiczne termin organizacji XXII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK – POLECHO 2021 w Gdańsku został przesunięty na 10-11 września i odbędzie się w formie hybrydowej.

Będziemy gościć w urokliwym Centrum Kongresowym Radisson Hotel położonego nad rzeką, tuż obok Długiego Targu z zabytkowymi kamienicami i słynną fontanną Neptuna. Zarezerwujcie więc Państwo czas nie tylko na udział w kongresie, ale i na spacery w ciepłe wrześniowe wieczory.

Zgodnie ze zwyczajem program będzie bardzo bogaty (Program POLECHO2021) – rozpoczniemy od piątkowego poranka – tradycyjnie od sesji przypadków, później planujemy m.in. sesje plenarne, pro-contra i sesje lunchowe. Jak zwykle zaplanowaliśmy warsztaty. Szykujemy także, po raz pierwszy, anatomiczny Wet Lab dla „obrazowców”.

Na konferencję można zarejestrować się tutaj –  REJESTRACJA POLECHO2021

Jak co roku przewidujemy SESJĘ PRZYPADKÓW – Zapraszamy do nadsyłania PROPOZYCJI (WRAZ Z FILMAMI) na adres przypadki@polecho2021.ptkardio.pl. Dziewięć wybranych zostanie zaprezentowane w trakcie pierwszej sesji. Jeśli liczba ciekawych przypadków będzie większa – część zostanie umieszczona on-line (case-room).

Zapraszamy także Państwa do przesyłania streszczeń prac oryginalnych i kazuistycznych za pomocą systemu abstraktowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Osoby prezentujące zakwalifikowane prace będą uprawnione do rejestracji na Kongresie po specjalnej, obniżonej stawce 300 zł.

serdecznie pozdrawiamy!
Piotr Szymański i Marcin Fijałkowski

Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Echokardiografii PTK

Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK zwołuje na dzień 17.06.2021 roku na godz. 18:00 Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Echokardiografii PTK (II termin godz. 18:15).

Zgromadzenie odbędzie się w formie on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym uchwałą przez Zarząd Główny PTK z dnia 09.02.2021 roku oraz przez Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK z dnia 22.03.2021 roku przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności, głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.

Program Walnego Zebrania Sekcji Echokardiografii PTK
i Warsztatów Echokardiografii SEPTK
online (Zoom)

17 czerwca 2021 18.00-20.30

I część

18.00-18.10        Otwarcie (K Mizia-Stec, P. Szymański) – I termin zebrania

18.10-18.25        Wykład I – Rok 2020 w obrazowaniu (P Szymanski)

18.25-18.35        II-termin zebrania (w przypadku braku quorum) – powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia orazczłonków Komisji Skrutacyjnej

18.35-18.50        Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji w okresie kadencji 2019-2021 (D Sorysz,P. Wejner-Mik, P. Szymanski)

18.50-18.55        Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Sekcji w okresie kadencji 2019-2021 (J. Kasprzak).

18.55-19.00        Pytania, komentarze 

II część

19.00-19.05        Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Sekcji za okres kadencji 2019-2021. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej Sekcji za okres kadencji 2019-2021.

19.05-19.20        Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Elekta, Członków Zarządu Sekcji, Komisji Rewizyjnej Sekcji i Asocjacji oraz  kandydata do Zarządu Głównego (Katarzyna Mizia-Stec)

19.20-19.30        Wybór Przewodniczącego-Elekta i członków Zarządu Sekcji na okres kadencji 2021-2023, Wybór Komisji Rewizyjnej Sekcji na okres 2021-2023. Wybór kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021–2023 zgodnie z punktem 5.8.a statutu PTK.

19.30-19.45        Przedstawienie propozycji przekształcenia Sekcji w Asocjację i głosowanie nad akceptacją przekształcenia i Regulaminu Asocjacji, Wybór Komisji Rewizyjnej Asocjacji (P. Wejner-Mik, P. Szymański)

III część

19.45-19.55        Wystąpienia kandydatów na prezesa PTK (wystąpienia 5 minutowe)

19.55-20.00        Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Sekcji na kadencję 2021-2023 oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji i Asocjacji na okres 2021-2023. Ogłoszenie wyników wyborów kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023, Zakończenie zebrania walnego (Katarzyna Mizia-Stec)

20.00-20.15        Wykład II –  Rok 2021 w obrazowaniu (Katarzyna Mizia-Sec)

20.15-20.20        POLECHO 2021 – informacja Komitetu Organizacyjnego (M. Fijałkowski).

20.20-20.30        Pytania, komentarze, wolne wnioski i zamknięcie obrad

Konkurs na nagrodę naukową dla młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną o tematyce echokardiograficznej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Zarząd Sekcji Echokardiografii Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego ogłasza konkurs na nagrodę naukową  dla
młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną o tematyce
echokardiograficznej. Pierwszych autorów prac echokardiograficznych
opublikowanych w roku 2019 zapraszamy do ich nadsyłania w tym roku
wyjątkowo do 30 września 2020 na ręce Sekretarza Sekcji (Dr hab. med.
Paulina Wejner-Mik:  mik@ptkardio.pl).

Zasady konkursu znajdują się w zakładce Nagroda Naukowa

ZAPRASZAMY DO KATOWIC NA ISIIC 2020

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej ISIIC 2020 (Obrazowanie i Interwencje w Strukturalnych Chorobach Serca i Naczyń), która odbędzie się w dniach 11-12.09.2020r w Hotelu Vienna House w Katowicach. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Konferencji w trybie stacjonarnym, obrady/wykłady zostaną przeprowadzone w formie online.

Spotkanie jest akredytowane przez 4 organizacje:

 • Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych
 • Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK
 • Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK

Na konferencję można zarejestrować się tutaj – REJESTRACJA ISIIC 2020 (liczba miejsc ograniczona)

Możliwość uzyskania akredytacji indywidualnej a przeniesienie PolEcho na rok 2021

W związku z przeniesieniem XXII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK PolEcho na rok 2021,  Zarząd Sekcji uchwalił możliwość przyznania akredytacji indywidualnej Sekcji w roku 2020, osobom, którym do spełnienia wymogów akredytacyjnych brakuje wyłącznie udziału w tegorocznej konferencji (a które mają wystarczającą ilość punktów akredytacyjnych z innych rodzajów aktywności – nie mniej niż 350 punktów akredytacyjnych i jedno POLECHO).