Kontakt

Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Piotr Szymański,
Kierownik Programu Strukturalnych Chorób Serca
Klinika Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA,
Wołoska 137,  02-507 Warszawa
e-mail: pszymanski@ptkardio.pl

Skarbnik:
Dr n. med. Danuta Sorysz
II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
e-mail: dsorysz@gmail.com

Sekretarz:
Dr hab. med. Paulina Wejner-Mik
Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5,
91-347 Łódź
e-mail: mik@ptkardio.pl