Kontakt

Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec

Adres do korespondencji:
I Katedra i Klinika Kardiologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca
40-635 Katowice, ul. Ziołowa 47 (Sekretariat – pokój 187)
e-mail: kmiziastec@gmail.com

Skarbnik:
Dr n. med. Danuta Sorysz
Szpital Uniwersytecki
Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Ul. Jakubowskiego 2
30-688 Kraków
e-mail: dsorysz@gmail.com

Sekretarz:
Dr hab. med. Paulina Wejner-Mik

Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego
ul. Kniaziewicza 1/5,
91-347 Łódź
e-mail: mik@ptkardio.pl