Zarząd

Przewodnicząca
Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec

Adres do korespondencji:
I Katedra i Klinika Kardiologii
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca
40-635 Katowice, ul. Ziołowa 47 (Sekretariat – pokój 187)
e-mail: kmiziastec@gmail.com

Przewodniczący-Elekt
prof. dr hab. Andrzej Gackowski

Poprzedni Przewodniczący
prof. dr hab. Piotr Szymański

Sekretarz
dr hab. Paulina Wejner-Mik

Skarbnik
dr n. med. Danuta Sorysz

Członkowie
dr hab. Zofia Oko-Sarnowska
dr hab. Małgorzata Knapp
dr n. med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil
prof. dr hab. Tomasz Kukulski

Komisja Rewizyjna
prof. dr hab. Jarosław Kasprzak
prof. dr hab. Mirosław Kowalski
prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski