Zarząd

Przewodniczący
Prof. dr hab. med. Piotr Szymański, MD, FESC
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Adres do korespondencji:
Klinika Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA,
Wołoska 137,  02-507 Warszawa
e-mail: pszymanski@ptkardio.pl

Sekretariat Kliniki: III piętro, blok A
tel. (22) 508 11 00

Przewodniczący-Elekt
prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec

Poprzedni Przewodniczący
prof. dr hab. Olga Trojnarska

Sekretarz
dr hab. Paulina Wejner-Mik

Skarbnik
dr n. med. Danuta Sorysz

Członkowie
prof. dr hab. Bożena Sobkowicz
dr hab. Zofia Oko-Sarnowska
prof. dr hab. Andrzej Wysokiński

Komisja Rewizyjna
prof. dr hab. Jarosław Kasprzak
prof. dr hab. Mirosław Kowalski
prof. dr hab. Andrzej Tomaszewski